Ra quân đầu năm

Ảnh: Hoàng Hưng Đạo
Ảnh: Hoàng Hưng Đạo

Bính Thân vẫy gọi ai ơi
Cao su xanh lá nhạc lời vi vu
Báo hiệu năm mới bội thu
Vàng trắng tăng giá lộc thu lại nhiều
Công nhân chuẩn bị sớm chiều
Băng rôn, khẩu hiệu, thêm nhiều cờ hoa
Người lao động của ngành ta
Quyết vượt sản lượng thuận đà đi lên
Việc nhà, việc nước, đôi bên
Hoàn thành nhiệm vụ ấm êm gia đình
Năm mới xí nghiệp hồi sinh
Công ty vững mạnh cho mình ấm no
Sản lượng mủ vượt đầy kho
Vững tin vượt khó chẳng lo đói nghèo
Năm mới xin cứ làm theo
Gia tăng sản xuất, gieo mầm xen canh
Cao su đẹp tựa bức tranh
Công nhân no ấm sẽ giành về tay.

Nguyễn Sỹ Vui