Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

CSVN Xuân – Năm 2015, đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng, đó là Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII thành công tốt đẹp, khép lại một nhiệm kỳ với những dấu ấn quan trọng, đồng thời mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới với những cơ hội và thách thức. Tuy nhiên đại hội thành công mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện các chương trình hành động thiết thực để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối DNTW NK 2015 - 2020, ngày 15/10/2015
Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối DNTW NK 2015 – 2020, ngày 15/10/2015

Sau Đại hội, việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết (NQ) cũng đã được BCH Đảng bộ VRG xây dựng và chỉ đạo đến các Chi, Đảng bộ trực thuộc để toàn thể Đảng viên, CBCNV, người lao động trong Đảng bộ nắm vững các chủ trương, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp NQ Đại hội lần VIII.

Trên cơ sở tình hình thực tế và Nghị quyết Đại hội Đảng của từng đơn vị, mà các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu về SXKD, công tác cán bộ, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội…

Đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG cho biết, năm 2015 là một năm khó khăn của ngành cao su VN nói chung, của VRG nói riêng. Tuy nhiên trong khó khăn Đảng bộ VRG đã xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước tháo gỡ khó khăn trong SXKD, nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt Đảng.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VRG còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài việc các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung Nghị quyết. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Cấp ủy các cấp cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đến cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những Chi, Đảng bộ thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư cũng chỉ đạo: Để quán triệt Nghị quyết và triển khai thực hiện có hiệu quả, trước hết Đảng ủy VRG phải chuẩn bị công tác triển khai đến các cơ sở Đảng; Mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, quán triệt Nghị quyết, nói và làm theo Nghị quyết.

“Các đồng chí đứng đầu các Chi, Đảng bộ ngoài công tác chuyên môn, chính quyền cần quan tâm đầu tư vào công tác Đảng, đặc biệt xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa vào cuộc sống. Khi Nghị quyết tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng và mỗi Đảng viên, CBCNV, người lao động trong Đảng bộ có biết, có thông thì mới thực hành tốt, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, chắc chắn Đảng bộ VRG sẽ tháo gỡ khó khăn 2015 và những năm tiếp theo”, đồng chí Võ Sỹ Lực nhấn mạnh.

Nguyễn Lý