Án oan đã được công khai

 

Ông Chấn, ông Nén được tha

Báo, đài công luận viết ra hàng ngày

Điều tra ép cung người ngay

Nhục hình tra khảo để mày phải khai

Tử hình chắc chắn không sai

Giết người, cướp của chữ tai liền kề

Oan này thực đáng trách chê

Hỏi rằng công lý thuộc về tay ai

Mong sao kiếm chọn nhân tài

Cầm cân, nảy mực đúng sai rạch ròi

Đừng để dân đen thiệt thòi

Chỉ vì tắc trách của người cầm cân

Thẳng ngay, chung thực rất cần

Bất tài xu nịnh thì dân khai trừ

Cho dù thiếu, còn hơn dư

Đảng nên thanh lọc, tiễu trừ công khai

Nếu ông công lý làm sai

Sẽ tăng tội trạng gấp hai người thường.

                                                        CTV 5 B – Vũ Đình Bê

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments