Tháng Một 5, 2016

Mùa xuân gọi tên Em

Khi cánh mai vàng khoe sắc Nơi trời đất giao hòa Nơi mùa đông đang qua Và một khoảng trời xanh biếc Đặng mở ra. Dẫu còn giá buốt Tháng năm ơi! Bao điều chưa

Mùa xuân gọi tên Em

Khi cánh mai vàng khoe sắc Nơi trời đất giao hòa Nơi mùa đông đang qua Và một khoảng trời xanh biếc Đặng mở ra.

Mùa xuân gọi tên Em

Khi cánh mai vàng khoe sắc Nơi trời đất giao hòa Nơi mùa đông đang qua Và một khoảng trời