Anh Thái Bảo Tri – Bí thư Đoàn TN VRG được bầu vào BCH TW Đoàn khóa X

CSVNO – Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 8, khóa X diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/12/2015 tại thủ đô Hà Nội, anh Thái Bảo Tri – Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG được bầu bổ sung vào BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 cùng 10 đại biểu từ các tỉnh, thành Đoàn và Cơ quan Trung ương Đoàn.
Anh Thái Bảo Tri (đứng) điều hành hội nghị của Ủy ban Hội LHTN VN VRG
Anh Thái Bảo Tri (đứng) điều hành hội nghị của Ủy ban Hội LHTN VN VRG

 

Tại Hội nghị, BCH Trung ương Đoàn đã thống nhất để 10 đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành và giới thiệu bầu bổ sung BCH Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị lần này tập trung góp ý vào các dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên (TTN) năm 2015; sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015; dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016; Báo cáo Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020; dự thảo khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN cấp tỉnh năm 2016.

Bên cạnh đó, hội nghị còn nghe báo cáo chuyên đề khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); công tác cán bộ và thi đua khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

Ngọc Cẩm