Cuối năm buồn hay vui?

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

– Cuối năm ông buồn hay vui?
– Sắp qua năm mới 2016 rồi, cái gì mới thì vui chứ sao. Hỏi lạ vậy ông?
– Chưa chắc mới mà vui à. Nghe phong phanh từ hội nghị cao su thế giới vừa rồi mấy chuyên gia nói giá cao su còn thấp vài năm nữa, năm mới chưa có tín hiệu tăng đâu. Vui gì mà vui.
– Thì có gì mới đâu, người ta cũng dự đoán lâu rồi mà, ảm đạm trong thời gian dài chứ đâu phải trông mong vào mỗi kỳ năm mới như trước đây đâu. Lãnh đạo ngành mình đã chủ động đối phó từ lâu rồi, từ tiết giảm giá thành, trồng xen canh… tuyên truyền liên tục đó, ông không thấy sao? Tui thấy cuối năm vẫn có tín hiệu vui: Đó là với truyền thống lao động của công nhân mình, năm nay toàn ngành tiếp tục vượt sản lượng được giao, dự kiến cả 10.000 tấn đó, trong hoàn cảnh khó khăn thế này được vậy là quá vui đi chứ.

Hai Cạo