Nông trường Phong Thổ (Cao su Lai Châu) bê tông hóa đường vào trụ sở

CSVNO – Hướng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới cùng địa phương, ngày 25/12  Nông trường Phong Thổ (Công ty CPCS Lai Châu) đã tiến hành bê tông hóa đoạn đường vào trụ sở Nông trường dài khoảng 1km.
Người lao động đóng góp ngày công hoàn thành con đường
Người lao động đóng góp ngày công hoàn thành con đường

Vật tư xây dựng do xã Mường So, huyện Phong Thổ hỗ trợ. Công làm đường do Công đoàn bộ phận phối hợp Nông trường vận động đoàn viên Công đoàn và người lao động đóng góp ngày công.

Đoạn đường dài 1km sắp được hoàn thành
Đoạn đường dài 1km sắp được hoàn thành

BCH Công đoàn Nông trường cũng kịp thời động viên hỗ trợ 4.000.000 đồng để đoàn viên, người lao động liên hoan khi con đường hoàn thành.

Tin, ảnh: Nguyễn Luân