Trao bằng Trung cấp trồng trọt cho 48 công nhân cao su Bà Rịa

CSVNO – Ngày 19/12, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp trồng trọt cho 48 học viên, trong đó, có 22 học viên xếp loại khá, 26 học viên đạt trung bình khá.
Thầy Lâm Quốc Trình - Hiệu phó Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su trao bằng tốt nghiệp cho học viên.
Thầy Lâm Quốc Trình – Hiệu phó Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Đây là số học viên đã tham gia Lớp trung cấp trồng trọt chuyên ngành kỹ thuật cao su, thuộc khóa K2014 – K2, hệ vừa làm vừa học, do công ty phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức.

Thời gian học xuyên suốt từ tháng 3 đến tháng 5/2014 và từ tháng 2 đến tháng 7/2015, kết thúc trong 4 học kỳ. Đa số học viên là công nhân làm việc trực tiếp ngoài vườn cây, nên chương trình học được sắp xếp hợp lý trong thời gian đầu năm, không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Công ty hỗ trợ kinh phí, mỗi học viên 12 triệu đồng và được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học 25.000đ/người, trong quá trình tham gia học tập.

Ông Phạm Văn Chánh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty cho biết, việc nâng cao trình độ kiến thức cho CNVC-LĐ là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo Cao su Bà Rịa. Để tạo điều kiện đi lại học tập được thuận lợi cho công nhân lao động, lớp học được tổ chức ngay tại công ty.

[stextbox id=”stb_style_259398″]

Từ 9 – 11/12, Phòng Kỹ thuật công ty phối hợp các Ban chuyên môn tổ chức đi kiểm tra tại vườn cây sản xuất kinh doanh, kiến thiết cơ bản và vườn cây trồng mới năm 2015.

Vườn cây kiến thiết cơ bản năm trồng 2012, tại đội 4, Nông trường Cù Bị thực hiện phòng chống cháy tốt
Vườn cây kiến thiết cơ bản năm trồng 2012, tại đội 4, Nông trường Cù Bị thực hiện phòng chống cháy tốt

Qua đánh giá của đoàn về quy trình kỹ thuật đạt yêu cầu, chăm sóc cỏ hàng băng, luồng sạch; thực hiện công tác phòng chống cháy tốt, tổ chức quét lá và bố trí công nhân trực gác lửa; có sơ đồ gác lửa đảm bảo công tác phòng chống cháy mùa khô 2015 – 2016 đạt 95%; vệ sinh chén máng, thùng đạt yêu cầu, trang bị vật tư đầy đủ.

Vườn cây tái canh trồng mới sinh trưởng tốt; vườn cây kiến thiết cơ bản chăm sóc đạt yêu cầu, cắt chồi, tạo tán đúng quy trình kỹ thuật. Sinh trưởng vườn cây đạt yêu cầu bề vanh theo hạng đất. Quét vôi phòng bệnh cháy nắng đạt 100% trên diện tích vườn cây năm trồng 2014 – 2015.

Về sản xuất kinh doanh, sản lượng năm 2015 của công ty, kế hoạch Tập đoàn giao là 6.700 tấn, dự kiến thực hiện đến ngày 31/12 là 6.750 tấn, vượt 50 tấn so kế hoạch.

[/stextbox]

Tin, ảnh: Xao Xuyến