Thi đua

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Cuối năm phấn đấu bạn ơi
Làm tốt mọi việc cho đời thêm xinh
Cao su kết nối duyên tình
Dâng dòng nhựa trắng cho mình ấm no
Công đoàn lãnh đạo chăm lo
Lương cao thưởng lắm quà cho lại nhiều
Cám ơn Tập đoàn bao điều
Công nhân ta hãy sớm chiều thi đua
Khai thác sản lượng không thua
Chăm sóc chẳng kém nắng mưa sẵn sàng
Cỏ lô dẫy sạch từng hàng
Luyện tay nghề giỏi mủ tràn đầy tô
Chống cháy sạch cỏ trong lô
Vật tư mà thiếu ta vô thay liền
Phấn đấu sản lượng đầu tiên
Khai thác, chăm sóc thưởng tiền vui sao
Công nhân lòng thật xuyến xao
Cao su ngành đó biết bao ân tình
Khó khăn khắc phục do mình
Mây tan mưa tạnh bình minh nắng hồng.
Nguyễn Sỹ Vui