Tháng Mười Hai 16, 2015

Cây cao su… lại là giống đực

  (Phản hồi bài “Cây cao su giống gì?” – trang Làng cười, Tạp chí CSVN số 442 (ra ngày 1/9/2015) và bài “Cây cao su… giống đực” số 445 (15/10/2015) – Bà thấy “ảnh

Quà tặng cuối năm

CSVN – Khi những chiếc lá xanh sắp sửa rời cành, lại thêm một mùa cao su rụng lá, tích nhựa sang Xuân. Trong bao lo toan ngổn ngang khi giá mủ vẫn chưa có dấu hiệu

Quà tặng cuối năm

CSVN – Khi những chiếc lá xanh sắp sửa rời cành, lại thêm một mùa cao su rụng lá, tích nhựa sang Xuân. Trong bao lo

Quà tặng cuối năm

CSVN – Khi những chiếc lá xanh sắp sửa rời cành, lại thêm một mùa cao su rụng lá, tích nhựa