Lời động viên cuối năm

Ảnh: Nguyễn Vinh Hiển
Ảnh: Nguyễn Vinh Hiển

– Thấm thoát mà lại đến cuối năm rồi Tư Mủ nhỉ. Thời gian trôi lẹ thật.
– Ừ lại đến không khí hoàn thành kế hoạch, tổng kết, lương thưởng cuối năm rồi…
– Công nhân mình năm nay lại tiếp tục có 1 cái Tết buồn rồi, khác với trước đây có thời điểm lương cao thưởng nhiều, cuối năm cạo càng “sung” ông hả.
– Thôi ông ơi lo hiện tại đi, đừng có tối ngày mơ về thời vàng son, cuộc sống có lên có xuống mà. Ông không nghe một lãnh đạo về hưu nhận định đó sao: “Ngành cao su hiện nay chưa phải là khủng hoảng, người công nhân vẫn sống được bằng đồng lương của mình”. Đừng cứ tối ngày than khổ.
– Ừ trong thời điểm hiện nay mà thường xuyên có những lời động viên, an ủi như vậy công nhân mình cũng ấm lòng, an tâm làm việc. Ngoài vườn cây thì cố gắng làm kinh tế phụ, tăng gia trồng xen canh kiếm thêm thu nhập, sẽ ổn thôi.

Hai Cạo

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments