Nữ đủ 50 tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu

CSVN – Ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016. Trong đó, có quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu, mức lương hưu hằng tháng và các trường hợp được hưởng BHXH một lần.
Làm công việc nặng nhọc, độc hại nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi được hưởng lương hưu. Trong ảnh: CN đang làm việc tại nhà máy chế biến của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Tùng Châu
Làm công việc nặng nhọc, độc hại nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi được hưởng lương hưu. Trong ảnh: CN đang làm việc tại nhà máy chế biến của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Tùng Châu

Cụ thể, điều kiện để được hưởng lương hưu: Người lao động (NLĐ) đủ từ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu. NLĐ bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính như sau:

NLĐ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 đến trước ngày 1/1/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;
Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH (16-17-18-19-20 năm từ 2020 trở đi), sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH được xác định như sau: NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ; NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ; NLĐ làm công việc khai thác than trong hầm lò thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 50 tuổi.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; trường hợp thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Anh Thư