NT Xa Cam (Bình Long): 124 công nhân “về đích” trước 1 tháng

CSVNO – Ngày 8/12, ông Trương Ngọc Luân – Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Nhàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, lãnh đạo phòng Thi đua – Tuyên truyền – Văn thể và Nông trường Xa Cam đã đến động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân về trước kế hoạch năm 2015.
Ông Trương Ngọc Luân - Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Tổ 2 và tập thể Đội 17.
Ông Trương Ngọc Luân – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Tổ 2 và tập thể Đội 17.

Tính đến ngày 30/11, toàn nông trường đã có 124 công nhân hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2015. Mỗi công nhân được Công ty thưởng 200.000 đồng; 2 tập thể tổ khai thác mủ được thưởng 2.000.000đ/tổ. Có 2 tập thể đội hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày được thưởng 2.000.000đ/đội. Tổng số tiền khen thưởng là 32.800.000đ.

Bà Nguyễn Thị Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 16.
Bà Nguyễn Thị Nhàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 16.
Ông Phạm Văn Minh - Trưởng phòng Thi đua - Tuyên truyền - Văn thể Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 17.
Ông Phạm Văn Minh – Trưởng phòng Thi đua – Tuyên truyền – Văn thể Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 17.
Ông Tống Xuân Nghiêm - Giám đốc Nông trường Xa Cam trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 16.
Ông Tống Xuân Nghiêm – Giám đốc Nông trường Xa Cam trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 16.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo