Cao su Nghệ An: Diện tích vườn cây đạt 4.174 ha     

 CSVNO – Năm 2015, Công ty CP ĐTPT Cao su Nghệ An đã thực hiện trồng mới được 300 ha, đưa tổng diện tích vườn cây cao su KTCB đạt 4.174,08  ha.

Phiên họp HĐQT Công ty lần 2 năm 2015
Phiên họp HĐQT Công ty lần 2 năm 2015

Trong đó vườn cây trồng năm 2010 là: 124,68 ha, trồng năm 2011 là 119,58 ha, năm 2012 là 624,99 ha, năm 2013 là 1.202,93ha, năm 2014 là 1.801,89 ha.

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc vườn cây, công tác phòng chống cháy, chống rét, chống nắng, phòng trừ sâu bệnh, tạo hình, tạo tán cho vườn cây luôn được chú trọng, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Qua 11 đợt kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án của Lãnh đạo, các Ban chuyên môn VRG, vườn cây công ty được đánh giá sinh trưởng và phát triển tốt, đạt yêu cầu, triển vọng.

Tính đến thời điểm 30/11/2015, tổng số CBCNV lao động là 594 người, trong đó lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số 207 người, chiếm 34,85%. Tất cả cán bộ, công nhân lao động của Công ty đảm bảo thường xuyên có việc làm và thu nhập ổn định, các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Thu nhập bình quân 10 tháng đầu năm 2015 đạt 4.204.490 đồng/người/tháng.

Kế hoạch năm 2016, Công ty dự kiến trồng mới 1.300 ha, chăm sóc diện tích vườn cây KTCB 4.174,08 ha.

P.V