Mùa hạt su

Ảnh: Duyên Đỗ
Ảnh: Duyên Đỗ

Tháng mười một lách tách hạt su rơi
Mùa hạt vui mùa trẻ thơ xúm xít
Thoăn thoắt tay, chân giẫm lá giòn tan
Gió thốc vào muôn vạn hàng tăm tắp
Chợt khua vang bản chuông gió Ba-zan.
Ôi mùa vui mùa cao su rụng hạt
Cho chúng tôi sách vở, quần áo mới
Từng hạt rơi tròn xoe nổi vân vằn
Làm đắm say bao bàn tay bé xíu.
Trắng – đen – nâu pha chút vàng óng ánh
Tựa mắt thơ trắng trong thuở thiếu thời
Những dáng còm sáng lom khom cúi nhặt
Chiều lê thê kéo từng bao hạt về.
Mùa hạt su vẫn rơi đều năm tháng
Nhưng xa rồi thuở í ới gọi nhau
Mỗi khi qua nghe rừng vui lách tách
Tháng ngày xưa lại hun hút vọng về.

Duyên Đỗ