Bác sỹ cây

Ảnh: Hoàng Hưng Đạo
Ảnh: Hoàng Hưng Đạo

Anh không học y khoa
Em không là điều dưỡng
Chuyên ngành của đôi ta
Là cây trồng và đất
Anh là trắng-vàng-hồng
Sương mai và loét miệng
Em hạt giống ghép mầm
Ươm nuôi và thổ nhưỡng
Anh và em đều thế
Không khoác áo blu
Nhưng mệnh danh bác sỹ
Của cây trồng cao su.

Minh Thanh