Cao su xen canh

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Ba năm đậu, bắp xen canh
Cao su không cỏ vươn cành nẩy hoa
Cuộc sống no đủ muôn nhà
Công nhân cạo lại chợ xa chợ gần
Đấy là thiết thực việc cần
Người giám đốc mới dấn thân đi đầu
Muốn công nhân bám trụ lâu
Phải tìm biện pháp cung cầu đủ chi
Đã làm được, đã thực thi
Đó là bước nhảy không gì quý hơn
Đẹp lòng đủ cả đôi bên
Vườn cây xanh tốt ghi tên hàng đầu
Họ hàng bắp, đậu cùng nhau
Trái to, hạt đẹp công đầu xen canh
Em xin ở lại cùng anh
Giữ dòng vàng trắng đầu ngành vươn xa
Cất lên tiếng hát lời ca
Tặng người giám đốc vào ra đúng tầm
Đấy là do ở cái tâm
Thương cây! cây ắt nảy mầm, đơm bông
Ai ơi ra sức vun trồng
Đói no hợp sức đi cùng công ty

Vũ Đình Bê

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments