Sữa trắng

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Bàn tay tôi sần chai
Bởi bao ngày nắng gió
Đất Ba dan màu mỡ
Với nắng rát, mưa dài
Cây muốn nói điều gì
Ngỏ lời mời với gió
Rung lá vàng xuống cỏ
Mát rượi bước chân đi
Cây muốn nói điều gì
Khi gửi hương cho gió
Đường hoa ong đã tỏ
Đồng ca khúc rầm rì
Sữa trắng đổ vì ai
Mà chảy dài bất tận
Sữa chảy tràn lòng máng
Trả ơn bàn tay chai.
Đức Huy