Triển khai “Nghị quyết phát triển kinh tế gia đình ”

CSVN – CĐ Cao su VN vừa có công văn gửi CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc yêu cầu tổ chức triển khai “Nghị quyết phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ”. Đây là động thái tiếp theo sau khi CĐ Cao su VN ban hành Nghị quyết chuyên đề “Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ”, được BCH CĐ Cao su VN thông qua tại Hội nghị lần thứ 6, khóa VII vào ngày 27/7/2015.
Công nhân phát triển kinh tế phụ ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Công nhân phát triển kinh tế phụ ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

CĐ Cao su VN yêu cầu CĐ các cấp thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ. Coi việc phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống CĐ và toàn thể CNVC-LĐ, trước hết là của BCH CĐ các cấp. Trong đó, phát triển sâu rộng và đẩy mạnh phong trào làm kinh tế tập thể, kinh tế gia đình, tổ chức SXKD, tạo việc làm, tăng giá trị sử dụng đất và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Xây dựng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong phong trào phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Những nơi đã duy trì và tổ chức tốt phong trào phát triển kinhtế gia đình, CĐ phải tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân những việc đã làm được, chưa được. Những nơi chưa triển khai hoặc đã triển khai chưa tốt, CĐ tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tích cực tham gia với chuyên môn nghiên cứu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

CĐ phối hợp với chuyên môn chủ động xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết, xác định hình thức phân chia lợi nhuận, đầu tư nguồn vốn, đầu ra cho sản phẩm. Chủ động hình thành các nguồn vốn trên cơ sở vận động đóng góp, cho vay không lấy lãi và các hình thức tín chấp vốn vay. Những đơn vị còn quỹ phúc lợi, BCH CĐ chủ động bàn bạc với chính quyền sử dụng cho các dự án tập thể, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn, lợi nhuận chi trả cho CN để tăng thu nhập.  Đối với các dự án có quy mô nhỏ, mang lại hiệu quả thiết thực, các đơn vị xây dựng đề án khả thi gửi về CĐ Cao su VN và VRG để có biện pháp hỗ trợ thích hợp.

CĐ Cao su VN yêu cầu CĐ các công ty, đơn vị định kỳ 6 tháng/lần gửi báo cáo những giải pháp thực hiện chủ trương giảm suất đầu tư tại đơn vị; thực trạng, mô hình phát triển kinh tế gia đình của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị…

C.Đ