Cao su Tây Ninh: Khen thưởng thêm 6 công nhân về trước kế hoạch

CSVNO – Sáng ngày 9/11, ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh, cùng Ban Giám đốc và Công đoàn NT Cầu Khởi, Bến Củi đã đến tặng giấy khen và tiền thưởng cho 6 công nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2015, về trước kế hoạch sản lượng.   Tính đến ngày 4/11, Công ty đã có 16 công nhân của 2 Nông trường Cầu Khởi, Bến Củi về trước kế hoạch.

>> Khen thưởng 3 công nhân “về đích” sớm

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Công đoàn Công ty (thứ 2 từ phải qua) trao Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền th ... ần Thị Hoa, Trần Thị Đài và Trần Kim Phượng
Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty (thứ 2 từ phải qua) trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho CN Trần Thị Hoa, Trần Thị Đài và Trần Kim Phượng

6  công nhân về trước kế hoạch đợt này gồm: Lê Phi Hùng – Tổ 1, Đội K2, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.300kg, đến ngày 23/10 thực hiện được 4.306kg, tỷ lệ vượt 100,14%; Trần Thị Hoa – Tổ 2, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.900kg, đến ngày 31/10 thực hiện được 4.903kg, tỷ lệ vượt 100,06%; Trần Thị Đài – Tổ 1, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.200kg, đến ngày 31/10 thực hiện được 4.246kg, tỷ lệ vượt 101,1%; Trần Kim Phượng – Tổ 1, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 6.500kg, đến ngày 04/11 thực hiện được 6.527kg, tỷ lệ vượt 100,45%; Lê Khắc Bình –Đội C2, NTCS Bến Củi, kế hoạch giao 6.825kg, đến ngày 28/9 thực hiện được 6.827kg, tỷ lệ vượt 100,03%; Hà Thị Lựu –Đội C1, NTCS Bến Củi, kế hoạch giao 7.175kg, đến ngày 09/10 thực hiện được 7.307kg, tỷ lệ vượt 101,84%.

Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền thưởng cho ông Lê Phi Hùng
Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền thưởng cho CN Lê Phi Hùng

 

Tin, ảnh: Thế Trung