Dầu Tiếng – Kratie: Trồng mới cao su vượt chỉ tiêu

CSVN – Vụ trồng mới năm 2015, Công ty CPCS Dầu Tiếng – Kratie đã trồng 289 ha cao su/100 ha chỉ tiêu kế hoạch.
Vận chuyển bầu chuẩn bị trồng mới. Ảnh: Nguyễn Văn San
Vận chuyển bầu chuẩn bị trồng mới. Ảnh: Nguyễn Văn San

Công ty thực hiện tiết giảm 30% chi phí suất đầu tư, nhưng vườn cây đảm bảo chất lượng, sinh trưởng tốt. Công ty đang tiến hành thủ tục cơ cấu lại với hình thức sáp nhập hai công ty con của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đang thực hiện dự án tại Campuchia (Công ty CPCS Dầu Tiếng – Campuchia sáp nhập vào Công ty CPCS Dầu Tiếng – Kratie).

CTV