Đồng chí Trần Ngọc Thuận được bầu vào BCH, BTV Đảng ủy Khối DNTW

CSVN – Trong 2 ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đoàn đại biểu Đảng bộ VRG chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  và lãnh đạo các Bộ ngành tham dự Đại hội
Đoàn đại biểu Đảng bộ VRG chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ ngành tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ VRG gồm các đồng chí: Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ; Trần Đức Thuận –Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV; Phan Mạnh Hùng- Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ Cao su VN; Huỳnh Văn Bảo – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tài chính Kế toán VRG, đã tham dự Đại hội. Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG, tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã bầu 46 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị lần thứ nhất của BCH Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II đã bầu 15 đồng chí vào BTV Đảng ủy Khối; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2010 – 2015, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH, BTV Đảng ủy Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 27 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết.

P.V