Chính sách mới đối với lao động nữ

CSVN – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, có hiệu lực từ ngày 15/11.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu
Được đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động

Ngoài quy định quyền đại diện của Công đoàn (CĐ) cấp trên đại diện cho lao động nữ ở doanh nghiệp (DN) chưa có CĐ, đáng lưu ý Điều 8 của NĐ cũng đề cập đến quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) của lao động nữ mang thai.

Cụ thể, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của sơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo thời hạn mà cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ, hai bên tự thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Phụ nữ nuôi con nhỏ khi làm việc mỗi ngày được nghỉ 60 phút

Một điểm mới của Nghị định 85 là đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mỗi ngày được nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi; thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ cũng được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám do Bộ Y tế ban hành.

Sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế  thu nhập DN

Nghị định 85 cũng nêu rõ: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gởi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gởi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

Người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác, nếu đủ điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đặc biệt, trường hợp người sử dụng lao động xây dựng nhà ở cho người lao động thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Nhà ở.

Người sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước giảm thuế thu nhập DN theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN. Cụ thể, DN được giảm thuế thu nhập DN; các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN khi DN sử dụng từ 10 đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên; từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 30% trở lên và doanh nghiệp sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên.

T.S