Lo

– Thực hiện chủ trương trồng xen canh của Tập đoàn, giờ người người nhà nhà tích cực trồng xen, chủ yếu là hoa màu nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tui thấy hay quá nhưng còn hơi lo Tư Mủ à!
– Ông lo gì?
– Thì đầu ra đó. Nông sản là mặt hàng dễ bị tư thương ép giá nhất, giá cả còn lên xuống thất thường, lợi nhuận khó ổn định được.
– Thì làm như Công ty Cao su Thanh Hóa kìa. Công ty trồng xen nghệ mà thành lập hẳn một công ty cổ phần để người lao động góp vốn, không những bao tiêu sản phẩm mà còn chế biến sâu, cho ra sản phẩm bột nghệ làm thuốc luôn, đảm bảo đầu ra ổn định. Hay ghê chưa!
– Vậy thì tốt quá rồi. Mong các đơn vị nghiên cứu mô hình này để áp dụng cho nhiều loại cây trồng khác, thế thì bà con mình khỏi lo.

Hai Cạo