Bàn giao Đoàn Thanh niên Công ty Đầu tư Hạ tầng VRG về Huyện đoàn Phú Giáo, Bình Dương

CSVN – Thực hiện theo đề án tái cơ cấu của VRG và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy VRG, ngày 2/10, Ban Thường vụ ĐTN VRG và Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành bàn giao ĐTN Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG về trực thuộc Huyện đoàn Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

ĐTN Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG hiện có 27 Đoàn viên, trong đó có 6 Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn. ĐVTN công ty có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động và tham gia tốt công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong những năm qua, ĐTN công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực và đóng góp vào sự thành công của công tác đoàn và phong trào thanh niên của VRG.

N.M.T