Tình yêu cao su

anh mhMới đó đông đã lại về
Thi đua nước rút hẹn thề cùng nhau
Ba tháng cuối đến thật mau
Chung tay góp sức làm giàu quê hương
Mới ngày nào đó vấn vương
Hai ta bịn rịn lên đường xa quê
Cao su thật sự say mê
Em vào Nam bộ anh về Tây Nguyên
Cao su xanh mướt mọi miền
Rừng xào xạc lá Mẹ hiền ru con
Chúng mình thề hẹn sắt son
Khơi dòng vàng trắng vinh phồn ngành ta
VRG 86 năm qua
Phát triển bền vững nhà nhà yên vui
Giá cả giờ có tiến lùi
Cũng là quy luật buồn vui thôi mà
Từ trong sâu thẳm thiết tha
Mọi người cố gắng vượt qua lúc này
Thi đua yêu nước là đây
Tình yêu trách nhiệm đong đầy trong ta.

Bùi Sỹ Hưng