VRG được hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng cho lao động người dân tộc thiểu số

CSVN – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng kinh phí năm 2014 cho VRG để thực hiện Quyết định số 42/2012/ QĐ-TTg ngày 8/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 Hiện các CTCS trực thuộc VRG ở Tây Nguyên có trên 50% CN là đồng bào dân tộc. Ảnh: Văn Vĩnh
Hiện các CTCS trực thuộc VRG ở Tây Nguyên có trên 50% CN là đồng bào dân tộc. Ảnh: Văn Vĩnh

Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 20% định mức lao động của đơn vị khoán, hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số.

B.P