Dùng yên làm…chống xe

CSVNO – Sau nhiều năm sử dụng, chân chống xe không còn nữa, một công nhân cao su đã gỡ cả yên xe ra để …chống xe. Công nhân trong tổ ai nhìn thấy cũng phải bật cười với hình ảnh này.20141121_101658

                                                                                                Thiết Công