VRG tích cực đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại buổi làm việc với VRG về tình hình tái cơ cấu VRG 9 tháng đầu năm 2015.
Ông Lê Mạnh Hà đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong lộ trình tái cơ cấu.
Ông Lê Mạnh Hà đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong lộ trình tái cơ cấu.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thành – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG báo cáo tình hình tái cơ cấu 9 tháng đầu năm 2015 của VRG: Theo lộ trình cổ phần hóa (CPH) 5 đơn vị thành viên trong năm 2015, đến 30/9, 2 công ty Bà Rịa và Tân Biên đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, làm việc xong với công ty tư vấn xây dựng hoàn chỉnh 2 phương án CPH.

3 công ty Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh chưa chốt được giá trị doanh nghiệp do đang chờ Chính phủ quyết định phương pháp xác định giá doanh nghiệp: sử dụng phương pháp vốn chủ cho dự án 100% vốn nước ngoài, không xác định giá trị các tài sản dự kiến bàn giao địa phương, cơ chế cho người lao động làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, lộ trình CPH của VRG như sau: Quý IV 2015: trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và lộ trình CPH. Sau khi có quyết định hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm kê, VRG ban hành các quyết định có liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp vào 1/1/2016.

Quý I 2016: lựa chọn đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp (gồm 3 đơn vị: 1 đơn vị làm chung Công ty mẹ và các công ty lớn ở Đông Nam bộ, 1 đơn vị thực hiện cho các công ty ở Tây Nguyện và 1 đơn thực hiện cho các công ty ở Duyên hải miền Trung).

Quý II 2016: thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn đơn vị lập phương án CPH. Quý III 2016: thẩm định và công bố giá trị doanh nghiệp. Quý IV 2016: trình phê duyệt đề án CPH để thực hiện CPH trong quý IV 2016 và quý I 2017.

Tính đến 30/9, VRG đã thoái vốn ngoài ngành chính được 304,7 tỷ đồng (trong đó, công ty mẹ là 70,3 tỷ đồng, công ty thành viên là 237,1 tỷ đồng). Lũy kế đến tháng 9 là 1.180,3 tỷ đồng (trong đó, công ty mẹ là 674,3 tỷ đồng, công ty thành viên là 506,1 tỷ đồng) và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 là 1.575,3 tỷ đồng (trong đó, công ty mẹ là 1.112,2 tỷ đồng, công ty thành viên là 478,3 tỷ đồng).

Còn lại 18 công ty sẽ dời thoái vốn sang năm 2016 với tổng giá trị 893,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ có 9 công ty con với tổng giá trị 529,5 tỷ đồng, công ty thành viên có 9 công ty con với tổng giá trị 363,6 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thành – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG báo cáo tình hình tái cơ cấu của VRG.
Ông Phạm Văn Thành – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG báo cáo tình hình tái cơ cấu của VRG.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, kiến nghị: “Với thương hiệu tốt, VRG đủ khả năng để thu hút những nhà đầu tư lớn. Nhưng việc CPH Công ty mẹ VRG mà nhà nước giữ 75% vốn điều lệ chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược. Vì vậy, VRG kiến nghị khi CPH Công ty mẹ VRG, nhà nước giữ 65% vốn điều lệ”.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận kiến nghị CPH Công ty mẹ, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ.
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận kiến nghị CPH Công ty mẹ VRG, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ.

Đồng ý với kiến nghị của VRG, ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, nhận xét: “VRG đã tích cực CPH trong thời gian qua, trong 30 doanh nghiệp nông nghiệp đã CPH tốt nhất của nhà nước hầu như là các công ty thành viên của VRG. Tuy nhiên, thị trường giá mủ cao su giảm ảnh hưởng hiệu quả đầu tư chung của ngành cao su. Chính vì vậy, lộ trình CPH 20 công ty TNHH MTV trong năm 2016 sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. VRG phải khẩn trương, nhanh nhạy, đồng bộ để CPH theo đúng lộ trình”.

Ngọc Cẩm