Tháng Mười 9, 2015

Ngày nắng lên!

CSVN – Đài báo bão số 3, tin áp thấp nhiệt đới, mưa to, lũ quét… Nửa đêm, giật mình thức giấc. Tiếng mưa rơi trên mái  tôn cứ to hơn và dày thêm, “Lại mất đứt

Ngày nắng lên!

CSVN – Đài báo bão số 3, tin áp thấp nhiệt đới, mưa to, lũ quét… Nửa đêm, giật mình thức giấc. Tiếng mưa rơi trên mái

Ngày nắng lên!

CSVN – Đài báo bão số 3, tin áp thấp nhiệt đới, mưa to, lũ quét… Nửa đêm, giật mình thức giấc.