Đề xuất với Chính phủ cơ chế chính sách phù hợp

CSVN – Như Tạp chí Cao su đã thông tin, ngày 17/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với VRG nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của VRG và chỉ đạo định hướng phát triển của VRG trong thời gian tới. Ngày 13/9, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với VRG.
Vườn cây Công ty CPCS Tân Biên - đơn vị cổ phần hóa trong năm 2015. Ảnh: Vũ Phong
Vườn cây Công ty CPCS Tân Biên – đơn vị cổ phần hóa trong năm 2015. Ảnh: Vũ Phong

Tại thông báo này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu VRG tập trung chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa 5 CTCS: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bà Rịa, Tân Biên trong năm 2015.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu VRG tập trung nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển. Xem xét đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ chế chính sách phù hợp với những đặc thù thuộc VRG hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp chế biến cao su. Đồng thời, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, VRG cần chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành hoạt động sản xuất của VRG cho phù hợp tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả sản xuất cao trong kinh doanh và sử dụng vốn Nhà nước.

Đối với vấn đề tái cơ cấu, Phó Thủ tướng yêu cầu VRG đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính với lộ trình và thời gian thích hợp, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành. Cùng với đó, hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ cho VRG giai đoạn 2012-2015 phù hợp với khả năng tự cân đối nguồn vốn của Tập đoàn. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chiến lược tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 100% vốn và doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trên quỹ đất phát triển cao su, Phó Thủ tướng yêu cầu VRG báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu hướng dẫn VRG cho áp dụng thí điểm một số cây trồng, vật nuôi trên quỹ đất trồng cao su với quy mô đủ lớn để rút kinh nghiệm. Khi có hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đại trà.

T.S