Xen canh hiệu quả tại VKETI

CSVN – Sau 5 năm xây dựng dự án trong điều kiện khó khăn, Công ty VKETI (công ty con Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh trồng cao su tại Campuchia) đã hoàn thành trồng mới và chăm sóc hơn 3.843,6 ha cao su. Hưởng ứng chủ trương trồng xen canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm suất đầu tư của VRG, từ năm 2011 đến nay, VKETI đã triển khai trồng xen hàng ngàn ha đậu, bí đỏ và hàng chục ha hồ tiêu. Hiệu quả kinh tế phụ ở đây rất khả quan, góp phần tăng thu nhập cho CB.CNVC và người dân Campuchia.

Vườn tiêu 3 năm tuổi chuẩn bị thu hoạch được công ty lựa chọn trồng tại những vùng đất không trồng được cao su để tăng thu nhập cho CB.CNVC-LĐ
Vườn tiêu 3 năm tuổi chuẩn bị thu hoạch được công ty lựa chọn trồng tại những vùng
đất không trồng được cao su để tăng thu nhập cho CB.CNVC-LĐ

Đậu nành cũng là giống cây ngắn ngày được trồng xen canh mang lại hiệu quả. Trong ảnh: CBCNV công ty bên vườn đậu nành xen canh cao su
Đậu nành cũng là giống cây ngắn ngày được trồng xen canh mang lại hiệu quả.
Trong ảnh: CBCNV công ty bên vườn đậu nành xen canh cao su

Năm 2011 công ty xen canh thử nghiệm 50ha cây ngắn ngày. 2012 người dân Campuchia xen canh 500ha, công ty 50 ha. 2013 người dân Campuchia xen canh 1.000ha. Năm 2014 người dân xen canh 1.500ha, Công ty 500ha. Đợt I năm 2015, người dân xen canh 1.500ha; công ty 541ha.

Nhờ nỗ lực xen canh cây ngắn ngày trong vườn cây cao su chưa khép tán, VKETI đã hoàn thành xuất sắc chủ trương giảm suất đầu tư nông nghiệp cho cao su từ 110 triệu đồng/ha năm 2014 xuống còn 80 triệu đồng/ha năm 2015. VKETI trở thành mô hình cho nhiều đơn vị trồng cao su học tập.

Ông Phạm Trọng Nhơn – Giám đốc VKETI

Giám đốc Công ty VKETI Phạm Trọng Nhơn phấn khởi bên trái bí đỏ sau thu hoạc
Giám đốc Công ty VKETI Phạm Trọng Nhơn phấn khởi bên trái bí đỏ sau thu hoạch

Bí đỏ chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Người dân Campuchia trong khu vực cũng được hưởng lợi từ xen canh cây ngắn ngày
Bí đỏ chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Người dân Campuchia trong
khu vực cũng được hưởng lợi từ xen canh cây ngắn ngày

Đức Trọng (thực hiện)