Đâu phải ngành bạc bẽo

– Giá cao su tiếp tục thấp chưa thấy dấu hiệu phục hồi. Lương công nhân mình từ đó thấp theo. Tui thấy nhiều nơi anh em công nhân nghỉ nhiều lắm, có vẻ như không trụ lại nổi. Ông thấy sao Tư Mủ ?

– Nghĩ mà thấy buồn. Cũng vì cơm áo gạo tiền trước mắt mà họ bỏ đi cái nghiệp truyền thống bao đời nay của cha ông. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đâu phải ngành cao su bạc bẽo. Ngày trước giá cao su cao chót vót, đời sống sung túc, lãnh lương hàng chục triệu. Nếu họ không hoang phí biết tích lũy cho đến hôm nay thì chắc cũng đâu đến nỗi. Như tui ngày trước gom góp mua được mấy sào cà phê, giờ ngoài lương công nhân cũng có kinh tế phụ, vẫn đảm bảo cuộc sống đấy thôi.

– Nếu ai cũng nghĩ và làm được như ông thì quá tốt rồi.

Hai Cạo