Tháng Chín 11, 2015

Cao su Bình Long tái canh 923 ha năm 2015

CSVNO – Ngày 11/9, tại Đội 1, NT Đồng Nơ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức lễ phát động thi đua trồng mới tái canh với diện tích 40 ha,

Mong ai đừng vội bỏ nghề

Mặc cho giá mủ xuống nhiều Cây già thanh lý, tiền tiêu cạn dần Lương tháng phải mượn thế chân Vài ba bốn tỷ xoay vần lại qua Giá thành xuống của muôn nhà Cả

Mong ai đừng vội bỏ nghề

Mặc cho giá mủ xuống nhiều Cây già thanh lý, tiền tiêu cạn dần Lương tháng phải mượn thế chân Vài ba bốn tỷ xoay