Tháng Chín 4, 2015

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam để tham dự Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su, nhưng lần này,

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam để tham dự Hội thi

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam