Câu đố

Cây gì không lá
Nhọn cả hai đầu
Giúp người ngừa sâu
Và ăn ngon miệng?
(Cây tăm)
2/ Cây gì không rễ
Thân thể màu vàng,
Những ai giàu sang
Thì cây kết bạn?
(Cây (lượng) vàng SJC ) vang
3/ Cây gì nho nhỏ
Nhiều lỗ rất tròn
Tiếng lúc véo von
Lúc trầm, lúc bổng?
(Cây sáo)

Nguyễn Thị Minh Hiền

Nói gì?

Hai người bạn đi nhậu về nói với nhau:
– Về nhà, mày nói gì với vợ?
– Tao nói ngắn thôi.
– Nói gì?
– Chào em, anh đã về!
– Chỉ có thế thôi à?
– Chỉ có thế. Còn lại để vợ tao nói.

Bá Huỳnh (st)