Đoàn Thanh niên Cao su Lộc Ninh: Đã trao 7 căn “Nhà nhân ái”

CSVNO – Đến nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã trao được 7 căn “Nhà nhân ái” trong chỉ tiêu 10 căn cả nhiệm kỳ.
Anh Mạc Đình Huấn - Phó bí thư, Chủ tịch HLHTN tỉnh Bình Phước trao thưởng cho các đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc giữa nhiệm kỳ
Anh Mạc Đình Huấn – Phó bí thư, Chủ tịch HLHTN tỉnh Bình Phước trao thưởng cho các đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc giữa nhiệm kỳ

Ngày 14/8, Đoàn TN Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017.  Hội nghị  nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty 2012 – 2017 đã đề ra. Theo đó, hầu hết các chi tiêu chính, trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty đã đề ra trong nhiệm kỳ, đến nay BCH Đoàn TN Công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt.

Chỉ tiêu kết nạp 400 đoàn viên đến nay đã kết nạp được 588 đoàn viên. Trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt”, chỉ tiêu  hàng năm vượt từ 105% trở lên đến nay hàng năm ĐTN công ty đều vượt từ 105% đến 112%;  phong trào Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chỉ tiêu kết nạp 50 đ/c đến nay đã có 88 đ/c được kết nạp vào Đảng, 100% các cơ sở đoàn có các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây sản phẩm …

Bên cạnh đó hội nghị cũng báo cáo kiểm điểm hoạt động BTV, BCH, báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra Đoàn sơ kết giữa nhiệm kỳ. Qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và báo cáo kiểm điểm của BTV, BCH, các đại biểu đã thảo luận những biện pháp thực hiện, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra.

Tin, ảnh: Quang Phúc