Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

CSVN – Nghị quyết về xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa cơ sở trong VRG và Nghị quyết về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ, là 2 Nghị quyết quan trọng vừa được CĐ Cao su VN thông qua
Đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CN. Trong ảnh: Nhà văn hóa công nhân Công ty CP  Cơ khí Cao su
Đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CN. Trong ảnh: Nhà văn hóa công nhân Công ty CP Cơ khí Cao su
Phấn đấu 80% đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Phó Chủ tịch thường trực CĐ Cao su VN Phan Tấn Hải cho biết trong quá trình xây dựng và phát triển, song song với việc mở rộng quy mô diện tích, đẩy mạnh SXKD, VRG luôn chú trọng đến các công trình phúc lợi, an sinh xã hội như xây dựng, đầu tư các hệ thống điện, đường, trường học, trung tâm y tế và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNVC-LĐ. Tuy nhiên, hiện nay yêu cầu xã hội hóa, nhiều công trình phúc lợi xã hội, thiết chế văn hóa đã được VRG chuyển giao địa phương quản lý, khai thác nên tính đồng bộ đã hạn chế nhiều.

“Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng quy mô, đồng bộ chủ yếu tập trung các đơn vị trồng và khai thác cao su thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một số đơn vị miền Trung. Các đơn vị mới thành lập thuộc khu vực miền núi phía Bắc, các đơn vị nhỏ và khối TP.HCM chưa được đầu tư đồng bộ do khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất”, ông Hải cho hay.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có trên 50% nông trường, xí nghiệp, trên 70% công ty có thiết chế văn hóa, 100% hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư trang thiết bị phù hợp với nhu cầu đơn vị; thu hút trên 70% số CNVC-LĐ thường xuyên tham gia vào các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; 100% cán bộ phụ trách văn thể mỹ được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; 80% CN và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 80% đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch…

Phát triển kinh tế phụ tăng 30% thu nhập

Đối với “Nghị quyết đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ”, chỉ tiêu có 100% CĐ cơ sở quán triệt quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế gia đình, tổ chức thực hiện các mô hình có hiệu quả; phấn đấu tăng thu nhập bình quân từ phát triển kinh tế phụ khoảng 20 – 30% so với thu nhập chính.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho rằng để Nghị quyết thực hiện có hiệu quả, các cấp CĐ cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm cũng như hướng dẫn triển khai phong trào phát triển kinh tế gia đình. Các cấp CĐ cần quán triệt sâu rộng trong CNVC-LĐ về những chỉ đạo trong việc hạ giá thành sản phẩm và giảm suất đầu tư, ổn định cuộc sống người lao động.

Để phong trào phát triển kinh tế gia đình phát huy hiệu quả thiết thực, CĐ tích cực tham gia cùng chuyên môn cùng cấp nghiên cứu cây trồng, vật nuôi thích hợp; chủ động bàn bạc, hiến kế và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế gia đình tại đơn vị. Cần khuyến khích các mô hình liên doanh, liên kết, xác định hình thức phân chia lợi nhuận, đầu tư nguồn vốn, đầu ra cho sản phẩm. Chủ động hình thành các nguồn vốn trên cơ sở vận động đóng góp, cho vay không lấy lãi và các hình thức tín chấp vốn vay.

“Đối với những đơn vị còn quỹ phúc lợi, BCH CĐ chủ động bàn bạc với chính quyền sử dụng cho các dự án tập thể, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn, lợi nhuận chi trả cho công nhân để tăng thu nhập. Còn đơn vị không có nguồn vốn nhưng có dự án tốt, CĐ Cao su VN và ban lãnh đạo Tập đoàn xem xét hỗ trợ vốn từ quỹ phúc lợi tập trung”, ông Ngân cho hay.

Bài, ảnh: Phan Thắng