Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần VIII bằng bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm

CSVN – Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020,  đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh, với truyền thống của ngành cao su, sự đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ VRG sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

>> Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Đ/c Trần Ngọc Thuận cho biết: “Xác định trong Đại hội VIII lần này của Đảng bộ VRG sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với truyền thống của ngành cao su, sự đoàn kết nhất trí cao và với kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cao su, chúng tôi tin là sẽ vượt qua và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ VRG.

Trước hết thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu VRG theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ 2 là đảm bảo chủ trương về tái cơ cấu nông nghiệp đó là tăng trưởng nhưng phải phát triển bền vững.

Có thể nói, Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ VRG là bước ngoặt mới. Sau 2 ngày làm việc, theo đánh giá của tôi thì Đại hội đã thành công với bước phát triển mới của Tập đoàn. Đại hội đã bầu ra các đồng chí trong Ban chấp hành đủ đức đủ tài để lãnh đạo Tập đoàn vượt qua những khó khăn thách thức và phát triển với 1 tầm cao mới.

Đ/c Hoàng Văn Cảnh – Đại biểu Công ty CP Cao su Lai Châu 

Thứ 3, hoàn thiện và phát triển từng bước các dự án cao su tại Lào và Campuchia. Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, VRG là một trong những tập đoàn hàng đầu trong các tập đoàn kinh tế hiện nay rất quan tâm và thực hiện tốt nội dung này…

Mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ VIII có thể nói là nặng nề. Tuy nhiên, tôi khẳng định, với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, của các Bộ ngành trung ương, các tỉnh bạn; các cơ quan quân đội và các đơn vị kết nghĩa thì chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ VRG.

Đại hội đã đi sâu đánh giá tình hình hoạt động của VRG nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời phân tích những khó khăn cần phải vượt qua trong giai đoạn tới như giá cao su, tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng Đảng… Đặc biệt, Đại hội đã bầu chọn các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy VRG có đức, có tài và có tâm để trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí sẽ lãnh đạo và chỉ đạo VRG ngày càng phát triển.

 Đ/c Lê Chí Trường – Đại biểu Công ty CP Cao su Hà Giang

Sau Đại hội này, chúng tôi triển khai ngay công tác tuyên truyền đến toàn thể Đảng viên và CBCNV toàn Tập đoàn hiểu được toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội VIII. Vấn đề thứ 2 là chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh cao su có lãi trong điều kiện giá cao su không được tốt. Vấn đề thứ 3 là tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp và chế biến gỗ cũng như hạ tầng theo đề án tái cơ cấu mà Thủ tướng đã phê duyệt”.

Đ/c Trần Ngọc Thuận cũng cho biết: “Với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VRG đồng thời làm 2 nhiệm vụ lớn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về một số nhiệm vụ cấp bách hiện nay cũng như tiếp tục triển khai đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát triển Đảng viên trong nhiệm kỳ phải vượt chỉ tiêu đặt ra. Về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm và thường xuyên mà Đảng bộ VRG đã làm thành công trong nhiệm kỳ vừa qua. Và với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, chúng tôi tin trong nhiệm kỳ tới trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VRG sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Quốc An – Quỳnh Mai – Ng. Cường