Cao su Đồng Nai phát động thi đua với 1.000 suất khen thưởng

CSVNO – Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai vừa phát động phong trào thi đua trong cán bộ đoàn viên, CNVC LĐ với  1.000 suất khen thưởng, mỗi suất 500.000đ, vào ngày 6/8.
CĐCS Hàng Gòn thưởng nóng công nhân vượt sản lượng cao tháng 7
CĐ Nông trường Cao su Hàng Gòn thưởng nóng công nhân vượt sản lượng cao tháng 7

Theo đó, các tiêu chí khen thưởng gồm: Công nhân cạo mủ vượt sản lượng từ 5% trở lên, kỹ thuật loại A, công nhân chế biến mủ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chế biến hết nguyên liệu, đảm bảo chất lượng theo quy định, chấp hành tốt nội quy lao động và ATVSLĐ, vệ sinh môi trường;

Công nhân khối chăm sóc trồng mới phải đảm bảo ngày giờ công, chăm sóc cây phát triển tốt, trồng mới đạt 100% cây sống; Công nhân viên ngành nghề khác phải nghiêm túc chấp hành tốt nội quy của đơn vị, có ý thức trách nhiệm trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Ngoài các tiêu chí trên mỗi cá nhân được đề nghị khen thưởng phải là người  tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể đầy đủ, gương mẫu trong thực hiện phong trào kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                                                                  Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở đã phát động thi đua và thưởng nóng tại vườn cây cho công nhân vượt sản lượng cao nhất hàng tháng, mỗi suất 200.000 đồng như tại Công đoàn Nông trường Hàng Gòn. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty  còn  phát động khen thưởng 700 suất, mỗi suất 500.000 đồng cho công nhân vượt sản lượng.

              Thanh Trúc