Sẽ ban hành nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình

CSVN – Với mục đích giữ vững sản xuất và ổn định việc làm, thu nhập của CNVCLĐ VRG trước tình hình khó khăn của ngành, BTV CĐ Cao su VN đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ.
Công nhân cao su chăm sóc vườn tiêu gia đình. Ảnh: Võ Quốc Thanh
Công nhân cao su chăm sóc vườn tiêu gia đình. Ảnh: Võ Quốc Thanh

Đây là Nghị quyết chuyên đề quan trọng và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo Nghị quyết đang lấy ý kiến đóng góp của UV BCH CĐ Cao su VN và sẽ ban hành trong thời gian sắp tới.

Nội dung của Nghị quyết là tăng cường vai trò của tổ chức CĐ các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào và hỗ trợ làm kinh tế tập thể, kinh tế gia đình (KTGĐ). Xây dựng mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong phong trào phát triển KTGĐ bền vững và nhân rộng cho CNVCLĐ trong ngành. Phấn đấu tăng thu nhập các nguồn lao động từ 20% – 30% so với thu nhập thực tế bình quân hàng năm.

Ngọc Cẩm