Tháng Bảy 14, 2015

Cao su Chư Sê phát thưởng học sinh giỏi

CSVNO –  Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê vừa phát  thưởng cho học sinh con CB.CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong học tập  với tổng số tiền trên 136,8 triệu