Người lao động chất vấn 4.351 ý kiến tại các buổi đối thoại

CSVN – CĐ Cao su VN cho biết, tính hết tháng 5/2015, thông qua Hội nghị Người lao động đã có 49 đơn vị trực tiếp bầu thành viên Ban đại diện tập thể cấp công ty tham gia đối thoại với 245 người. Kết quả đối thoại tại các đơn vị đã có 4.351 ý kiến chất vấn từ phía người lao động.
Khen thưởng cho CN nhân "Tháng CN" tại buổi đối thoại với người lao động tại NT Gò Dầu, Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Thế Trung
Khen thưởng cho CN nhân “Tháng CN” tại buổi đối thoại với người lao động tại NT Gò Dầu, Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Thế Trung

Nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề: sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm, chế độ chính sách, bảo hộ lao động… Trong đó, các cấp cơ sở đã giải quyết, trả lời 4.312 ý kiến; gửi về cấp Tập đoàn giải quyết 25 ý kiến; đề nghị Tập đoàn gửi ý kiến giải quyết 14 ý kiến đối với địa phương nơi có các đơn vị thành viên VRG trú đóng, hoạt động.

T.S