Tháng Bảy 6, 2015

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

CSVN – Đó là lời nhắn gửi tới CNVC LĐ ngành cao su trong thời điểm khó khăn hiện nay của chị Trần Thị Ron – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công

VRG quảng bá khu công nghiệp

CSVN – VRG vừa tiến hành làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) để kết nối, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu

VRG quảng bá khu công nghiệp

CSVN – VRG vừa tiến hành làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) để kết nối, hỗ trợ các hoạt động