Kiểm tra phương tiện Tiểu đoàn Công binh Cao su Đồng Nai

CSVNO – Ngày 26/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đại diện Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Đồng Nai, Lữ đoàn công binh 25, Ban chỉ huy quân sự Thị xã Long Khánh, Ban Thanh tra Bảo vệ VRG đã về dự kiểm tra tiểu đoàn công binh dự bị động viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
Đoàn xe dự kiểm tra phương tiện kỹ thuật
Đoàn xe tham gia kiểm tra phương tiện kỹ thuật

Việc kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 2652/QĐ-BTL ngày 20/12/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2015.

Đoàn đã kiểm tra 24 phương tiện kỹ thuật chuyên dùng trong lĩnh vực cầu đường của tiểu đoàn gồm 10 xe tải, 7 xe ben, 4 xe máy ủi, xe lu, xe bồn, xe gạt theo đúng biên chế của tiểu đoàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cùng với việc tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong những năm qua, công tác quốc phòng an ninh luôn được Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, trong đó việc tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng động viên quân nhân, phương tiện kỹ thuật của tiểu đoàn công binh cầu đường luôn được thực hiện tốt. Quân số 306 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn, trong đó có 28 sỹ quan, được biên chế 3 đại đội, đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện hàng năm.

Đoàn xe dự kiểm tra phương tiện kỹ thuật
Đoàn xe tham gia kiểm tra phương tiện kỹ thuật

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn và lưu ý những yêu cầu cần quan tâm để đáp ứng nhiệm vụ sẳn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

   Tin, ảnh:   Tấn Quốc