Tháng Sáu 30, 2015

Hoạt động Công đoàn phải tạo lòng tin

CSVN – Thực tế hoạt động ở CĐ hiện nay cho thấy, chỉ khi nào chiếm được lòng tin của người lao động (NLĐ), tổ chức CĐ mới phát huy được vai trò, chức năng