Sẽ tuyên dương 12 Đảng viên trẻ tiêu biểu

CSVN – BTV ĐTN VRG cho biết sẽ tổ chức tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2015.
Đoàn viên Thanh niên VRG tham gia Hội trại Tuổi trẻ giữ nước năm 2014
Đoàn viên Thanh niên VRG tham gia Hội trại Tuổi trẻ giữ nước năm 2014

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII; Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn của đất nước.

Đối tượng tuyên dương là các Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn tại các cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN VRG, phù hợp với tiêu chuẩn Đảng viên trẻ tiêu biểu đề nghị tuyên dương. Căn cứ vào thành tích cá nhân, BTV ĐNT VRG sẽ xem xét, tham mưu cho BTV Đảng ủy VRG lựa chọn và tuyên dương các Đảng viên trẻ với số lượng 12 đồng chí.

P.V