Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn

CSVN – CĐ Cao su VN vừa ban hành Hướng dẫn 195/HD.CĐCS , hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”.
Tôn vin cán bộ Công đoàn tại TCT CS Đồng Nai. Ảnh: P.T
Tôn vin cán bộ Công đoàn tại TCT CS Đồng Nai. Ảnh: P.T

Theo đó, các cá nhân được xét tặng là cán bộ công tác trong tổ chức CĐ là cán bộ CĐ chuyên trách và ủy viên (UV) BCH cơ sở trở lên có thời gian công tác trong tổ chức CĐ liên tục hoặc không liên tục cộng dồn từ 20 năm công tác CĐ trở lên.

Cán bộ là UV BCH CĐ ngành Trung ương và tương đương liên tục 2 khóa. Công chức, viên chức có từ 25 năm trở lên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức CĐ. Cán bộ từ trưởng phòng, ban trở lên, có từ 25 năm trở lên làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức CĐ. Cán bộ CĐ chuyên trách, UV BCH CĐ cơ sở trở lên có thời gian công tác liên tục hoặc không liên tục cộng dồn từ 20 năm trở lên công tác CĐ.

Cán bộ CĐ cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ CĐ trong ngành là UV BCH CĐ Cao su VN, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UV BCH và UV Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ VN liên tục 2 khóa. Cán bộ CĐ trong ngành giữ chức danh UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trọn 1 khóa.

Đối với đối tượng cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức CĐ có thời gian giữ chức vụ đủ 5 năm trở lên bao gồm:
Cấp cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐQT; Giám đốc; Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị, doanh nghiệp có từ 1.000 Đoàn viên CĐ trở lên.

Cấp trên trực tiếp cơ sở và Tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTV, HĐQT; TGĐ, Phó TGĐ; Bí thư Đoàn thanh niên.

Cá nhân là người nước ngoài, người VN ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác với CĐ Cao su VN và CĐ các đơn vị trực thuộc CĐ Cao su VN, lập hồ sơ đề nghị CĐ Cao su VN xem xét, trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN quyết định.

Trường hợp đặc biệt, cán bộ, người lao động trong ngành có hành động dũng cảm hi sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Cao su VN lập hồ sơ đề nghị CĐ Cao su VN xem xét, trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN quyết định truy tặng.

Về điều kiện để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”, đối với cá nhân công tác trong tổ chức CĐ, trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 3 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, CĐ được giao. Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ cơ sở, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 3 năm liên tục CĐ cơ sở được công nhận vững mạnh, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức CĐ, trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 5 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng có thành tích lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với cán bộ, nhà giáo và NLĐ theo quy định của pháp luật và đảm bảo cho tổ chức CĐ hoạt động theo Luật CĐ VN.

Đối với các cá nhân khác, có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tổ chức CĐ ngành.

T.S