Công ty CP TM& DV Du lịch Cao su: Phấn đấu tốc độ tăng doanh thu 2 – 4%

CSVNO – Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty đã thông qua một số chỉ tiêu chính như: Tốc độ tăng doanh thu bình quân từ 2 – 4%,  nộp ngân sách tăng từ 2 – 3%.
Đ/c Hứa Ngọc Hiệp - UVBTV Đảng ủy VRG, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới
Đ/c Hứa Ngọc Hiệp – UVBTV Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Ngoài ra, công ty phấn đấu chăm lo đời sống văn hóa tinh thần người lao động tăng từ 4 – 6%, công tác an sinh xã hội tăng từ 2 – 4%.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, công ty chủ yếu tập trung vào thế mạnh kinh doanh cao su, hàng nông sản, gỗ MDF, tạm nhập tái xuất và dịch vụ du lịch lữ hành.

Đồng thời cùng với các đối tác tiềm năng tổ chức thực hiện việc đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng” do công ty nắm cổ phần chi phối trên 50%.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ công ty đề ra chỉ tiêu 100% chi bộ trực thuộc, trên 95% cán bộ, Đảng viên được quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phấn đấu 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% các đoàn thể chính trị – xã hội đạt vững mạnh trở lên.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 5 đồng chí, đồng chí Ngô Văn Ân giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Duân giữ chức Phó Bí thư.

Tin, ảnh: Quỳnh Mai