Tháng Năm 20, 2015

Thi đua phải gắn với sản xuất

CSVNO – Xác định công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, Hội đồng thi đua Công ty TNHH MTV

30 năm làm cán bộ Công đoàn

CSVN – 30 năm là cán bộ Công đoàn, trong đó 20 năm trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, ông Nguyễn Đức Luật chính là nhân

Thợ giỏi 5 lần nhận bằng khen Tập đoàn

CSVN – Là một Đảng viên tiêu biểu, thợ giỏi trong phong trào thi đua lao động sản xuất, chị Bùi Thị Hoa còn là thí sinh giải thưởng cao nhất tại Hội thi thợ giỏi

Thi đua phải gắn với sản xuất

CSVNO – Xác định công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy trí tuệ, năng động,